The Art to Create Insight

Insight is the understanding of a specific cause and effect in a specific context

Diensten

Compliancy as a Service

Compliancy as a Service

Organisaties hebben een vastlegging nodig van leidende principes en kernafspraken, die zij ten grondslag leggen aan de bedrijfsvoering. Organisaties willen niet vervallen in regeldruk en bureaucratie. De praktijk leert dat de papierentijger altijd loert. ADD ondersteunt organisaties te bouwen op kernafspraken, leidende principes en frameworks en regeldruk te verminderen.
Lees meer
Insight as a Service

Insight as a Service

ADD levert kant en klare rapportages en dashboards, zodat u zich kunt richten op de sturing van de organisatie en niet bezig hoeft te zijn met de complexe vraagstukken, die samenhangen met een in-huis Business Intelligence platform. Investeringen in technologie, kennis en consultancy worden voorkomen, omdat u op maandbasis betaalt voor het werkelijke gebruik van omgeving.
Lees meer
Corporate Performance Management as a Service

Corporate Performance Management as a Service

Prestatiemanagement van ADD helpt u met het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Wij kijken maandelijks samen met u vooruit naar de komende productieperioden en ontwikkelen inzicht op organisatie- en productniveau in de prestatieverwachtingen. Het productieplan wordt met verantwoordelijke medewerkers vastgesteld en we ondersteunen bij de realisarie.
Lees meer
Strategiemanagement as a Service

Strategiemanagement as a Service

De strategie van een organisatie is leidend voor de bedrijfsvoering. ADD ondersteunt bij het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar een heldere communiceerbare strategie en de vertaling naar kritische bedrijfsprocessen en kpi's.
Lees meer
Workdesk as a Service

Workdesk as a Service

IT speelt een belangrijke rol in organisaties. De digitale werkplek van medewerkers is geen IT vraagstuk, maar het resultaat van de afstemming van de werkwijze van medewerkers binnen en buiten de organisatie. Een adequate werkplek stelt medewerkers in staat een hogere productiviteit te behalen.
Lees meer

Partners

Actueel nieuws

De wereld waarin wij leven verandert in toenemende mate en sneller dan ooit. Het aantal externe en interne factoren die een rol spelen in beslissingsprocessen groeit. Trends als big data en analytics kunnen maar beperkt ondersteunen om inzichten te ontwikkelen laat staan vooruitzichten. Technologie en informatietechnologie in het bijzonder is een belangrijke peiler geworden in de hedendaagse bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Het risico is dat technologie en geavanceerde analytics belangrijker worden gevonden dan de medewerkers in een organisatie. In mens- en relatiegedreven organisaties, zoals de zorg, onderwijs en dienstverlening blijven deskundige en vooral gemotiveerde medewerkers in onze visie de basis en sleutel tot succes. Verbetering in de bedrijfsvoering blijft mensenwerk. ADD ontwikkelt instrumenten die professionals ondersteunen in die taak. ADD ontwikkelt instrumenten en ondersteunt organisaties met als doel de bedrijfsvoering te versterken. Corporate performance management is het werkgebied waar wij gemotiveerde deskundige mensen en moderne state of the art technologie bij elkaar brengen. Wij ontzorgen instellingen en ondernemingen door complexe Business Intelligence technologie en Corporate Performance Management platformen te organiseren en aan te bieden als een kant en klare service. ADD biedt sinds 2000 geavanceerde BI dienstverlening, die organisaties in staat stelt geïntegreerde rapportages en dashboards te gebruiken, zodat professionals en management zich kunnen richten op het gebruik en minder op de vervaardiging van adequate rapportages. ADD ziet dat er in de praktijk een gebrek is aan een goede aanpak en instrumenten om de Planning en Control cyclus adequaat te ondersteunen. Wij hebben daarom een aanpak ontwikkeld gebaseerd op breed geaccepteerde standaarden en volgens Gartner de beste corporate performance technologie. In januari 2017 introduceren wij onze nieuwe dienstverlening. Corporate performance management (CPM) as a Service. Het verbeteren van prestaties van organisaties vereist training, goede begeleiding en talentvolle gedreven medewerkers. ADD ondersteunt bij de training en levert het technologische platform om prestatieverbetering beter te kunnen realiseren.

ADDGroep

The Art to create Insight.