Home | Diensten

Diensten

Compliancy as a Service

Compliancy as a Service

Organisaties hebben een vastlegging nodig van leidende principes en kernafspraken, die zij ten grondslag leggen aan de bedrijfsvoering. Organisaties willen niet vervallen in regeldruk en bureaucratie. De praktijk leert dat de papierentijger altijd loert. ADD ondersteunt organisaties te bouwen op kernafspraken, leidende principes en frameworks en regeldruk te verminderen.
Lees meer
Insight as a Service

Insight as a Service

ADD levert kant en klare rapportages en dashboards, zodat u zich kunt richten op de sturing van de organisatie en niet bezig hoeft te zijn met de complexe vraagstukken, die samenhangen met een in-huis Business Intelligence platform. Investeringen in technologie, kennis en consultancy worden voorkomen, omdat u op maandbasis betaalt voor het werkelijke gebruik van omgeving.
Lees meer
Corporate Performance Management as a Service

Corporate Performance Management as a Service

Prestatiemanagement van ADD helpt u met het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Wij kijken maandelijks samen met u vooruit naar de komende productieperioden en ontwikkelen inzicht op organisatie- en productniveau in de prestatieverwachtingen. Het productieplan wordt met verantwoordelijke medewerkers vastgesteld en we ondersteunen bij de realisarie.
Lees meer
Strategiemanagement as a Service

Strategiemanagement as a Service

De strategie van een organisatie is leidend voor de bedrijfsvoering. ADD ondersteunt bij het vertalen van de missie en visie van de organisatie naar een heldere communiceerbare strategie en de vertaling naar kritische bedrijfsprocessen en kpi's.
Lees meer
Workdesk as a Service

Workdesk as a Service

IT speelt een belangrijke rol in organisaties. De digitale werkplek van medewerkers is geen IT vraagstuk, maar het resultaat van de afstemming van de werkwijze van medewerkers binnen en buiten de organisatie. Een adequate werkplek stelt medewerkers in staat een hogere productiviteit te behalen.
Lees meer

ADDGroep

The Art to create Insight.