Alle diensten | Compliancy as a Service

Compliancy as a Service

Simon Sinek heeft een studie gedaan naar de essentie van bedrijfsbesturing en alignment van organisaties. Zijn Golden Circle-verklaringsmodel is eenvoudig: Why, How en What. Denk vanuit 'de bedoeling' en van binnen naar buiten. De overheid wil bouwen op vertrouwen en minder op regels. Toch blijkt het uiterst complex om te vereenvoudigen in externe en interne wet- en regelgeving en te sturen op professional judgement en vertrouwen. In de praktijk lijkt een omgekeerd verband waarneembaar. Hoe meer wordt gesteld dat er minder regeldruk moet zijn, des te meer regels er lijken te ontstaan. Dit betekent dat het noodzakelijke vertrouwen in de medewerkers nog onvoldoende is ontwikkeld, waardoor we verder van de essentie verwijderd raken.

In de praktijk leiden uitzonderingen op de regel en incidenten tot meer regels en aanvullend beleid. ADD heeft een aanpak ontwikkeld, waarin we uitzonderingen en incidenten verwerken in voorbeelden, best practice en 'jurisprudentie'. De verbeterfocus ligt op evalueren, leren en delen van kennis. Hierdoor is het makkelijker om bij 'de bedoeling' te blijven en vertrouwen en deskundigheid te ontwikkelen, zodat bestaande regels kunnen worden vervangen door essentiële afspraken en de regeldruk kan afnemen.

Wij hebben een framework en technologisch platform ontwikkeld, waarin basisregels zijn opgenomen om governance en compliancy vorm te geven op de verschillende bedrijfsgebieden, zoals HR, IT, financien en operations. Op basis van de kernregels of principes kan eventueel een nader toegesneden framework per organisatie worden ontwikkeld. Wij maken voor de distributie en samenwerking gebruik van het Nederlandse product Scienta dat zijn toegevoegde waarde heeft bewezen in de accountancywereld en advocatuur.

De combinatie van onze kennis en het krachtige platform maakt het mogelijk te organiseren met minder regels en meer te steunen op de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers, waardoor er een sterkere organisatie ontstaat.

ADDGroep

The Art to create Insight.