Alle diensten | Corporate Performance Management as a Service

Corporate Performance Management as a Service

Organisaties besteden met de toenemende druk op de resultaten meer aandacht aan prestatiemanagement. De Planning en Control cyclus is daarvoor een belangrijk instrument. In de praktijk is dat veelal een jaarlijkse budget- of begrotingscyclus en daarna een maandelijkse vergelijking van budget en werkelijkheid aangevuld met verbeterafspraken. Deze aanpak past niet meer goed in de dynamische wereld waarin we werken. Achteruit kijken en bijsturen wordt vooruitkijken en anticiperen. Gebaseerd op verwachtingen dient het operationele budget voor teams of bedrijfsonderdelen voor de voorliggende perioden te worden bijgesteld. Achteraf verliezen of tekorten inhalen is moeilijk. De organisatie komt op achterstand en wordt reactief in plaats van proactief.

ADD heeft hiertoe een nieuwe aanpak ontwikkeld en maakt daarbij gebruik van Corporate Performance Management instrumenten uit het leaders kwadrant van Gartner. ADD prestatiemanagement stelt de organisatie in staat om het jaarlijkse budget beter en sneller samen te stellen en een continue proces van maandelijks latest estimates toe te passen om een verbeterde sturing te ontwikkelen. ADD betrekt de verantwoordelijke medewerkers in het proces, waardoor meer commitment en binding ontstaat.

Het technologisch platform is uitgerust met krachtige functionaliteit om maandelijkse rapportages met de befaamde druk op de knop te vervaardigen en te delen in de organisatie. Het opstellen van rapportages gaat sneller en er is meer tijd om met de verantwoordelijke medewerkers verbeterinitiatieven te ontwikkelen en deze samen te volgen. De leer-loop wordt versterkt, waardoor het verbeter- en verandervermogen dieper in de organisatie wordt verankerd.

De ADD prestatiemanagment aanpak en -platform stelt organisaties in staat om de resultaten significant te verbeteren en veranderen te ontwikkelen tot kernkracht.

ADDGroep

The Art to create Insight.