Alle diensten | Strategiemanagement as a Service

Strategiemanagement as a Service

Om de bedrijfsvoering te sturen is een helder kader gewenst. De missie en visie vormen de koers voor de onderneming. De strategie is de uitwerking van het hoe. Op basis van een heldere strategie worden operationele doelen en procesinrichtingen gekozen en kan een governance-structuur worden ontwikkeld. Voor ADD geeft een heldere strategie, die operationeel is vertaald, de bouwstenen om prestatiemanagement vorm te geven en Insight as a Service in te richten.

Indien de organisatie haar missie en visie nog niet heeft uitgewerkt in een heldere communiceerbare strategie en nog niet beschikt over een goede vastlegging en beschrijving daarvan voor operationele sturing ondersteunt ADD in dit proces. Voor nader uitleg verwijzen wij u graag naar ADD Strategy.

ADDGroep

The Art to create Insight.