Alle diensten | Workdesk as a Service

Workdesk as a Service

De digitale werkplek van medewerkers bepaalt meer en meer het succes waarmee mensen binnen en buiten de organisatie kunnen samenwerken. We zijn gewend dat de digitale werkplek door de IT discipline wordt uitgewerkt, maar zien ook dat de brug tussen IT en bedrijfsvoering moeilijk te leggen is. We kennen allemaal de situatie waarin functionele stafdiensten, zoals kwaliteit, risicobeheer of interne controle bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsvoering. Hierin schuilt het risico van 'de ivorentoren' en 'het eiland'. Anderzijds zien we dat specialistische kennis vereist is om bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen. IT is hier een goed voorbeeld van. IT vereist deskundigheid en specialisatie (op meerdere disciplinegebieden) om tot adequate dienstverlening te komen. Door de snelheid in ontwikkeling, hoge investeringen en verregaande specialisatie kan IT deels in huis worden georganiseerd, maar moet meer en meer extern worden ingekocht. Uiteraard spelen diverse facetten hierbij een rol, zoals aard van de organisatie, omvang, aandeel van de exploitatiekosten beschikbaar voor IT. IT van een bank of internet handelshuis ziet er anders uit dan van een woningbouwco-operatie of zorginstelling.

In de praktijk zien we de verschuiving naar meer inkoop van diensten en uitbesteden van werkzaamheden en de daarvoor noodzakelijke transformatie van producerende IT afdeling naar regievoerende IT disciplines. De relatie tussen organisatie en toeleverancier verandert daardoor. Er ontstaat meer onderlinge afhankelijkheid, waardoor IT leveranciers meer in de bedrijfsvoering moeten worden betrokken en multidisciplinair moeten samenwerken. De hedendaagse IT afdelingen en leveranciers zijn nog onvoldoende goed ingespeeld op deze verschuivende rolverdelingen. De transformatie in IT vereist een goede aanpak, die begint bij het ontwikkelen van een strategisch plan, een governance model en een lerende houding in de organisatie.

Niet alleen de visie op de organisatie van IT verandert. De visie op de digitale werkplek is eveneens aan het veranderen. Mensen komen zakelijk en prive meer in aanraking met IT. We doen bankzaken via apps, de belastingdienst en gemeenten schuiven op naar digitale diensten en op school wordt lesstof digitaal en device onafhankelijk aangeboden. De mobiele telefoon is van 'smartphone' een mobiel device geworden met een belfunctie. De 'werkplek' binnen de organisatie wordt een verzameling van functionaliteiten (apps), rechten en data die passen bij de taak, maar ook bij de persoonlijke voorkeur en werkstijl van een medewerker. Medewerkers geven er vaker de voorkeur aan om te werken met eigen devices en apps. De zelfredzaamheid neemt toe en mensen raken gewend aan digitaal organiseren. De digitale werkplek wordt daardoor een strategisch aspect van de bedrijfsvoering en vereist nieuwe visie op IT.

ADD heeft een aanpak ontwikkeld om organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling van een visie op digitaal werken en het herinrichten van de IT discipline, die in staat is zich tot regieorganisatie te ontwikkelen. ADD ondersteunt om te komen tot een platform van kant en klare IT diensten en werkplekken en borgt de samenwerking tussen externe toeleveranciers en de interne IT afdeling. Hierdoor krijgt de medewerker meer ruimte om een passende digitale werkplek samen te stellen en de productiviteit te verhogen en behoudt de organisatie grip op compliancy vraagstukken en aansluiting bij de eigen IT discipline.

ADDGroep

The Art to create Insight.